HYDROGEOLOGIE

V oboru hydrogeologie nabízíme:

 • hydrogeologický průzkum vyhledání a realizace vodních zdrojů
 • monitoring kvality vod
 • čerpací zkoušky
 • vsakovací a nálevové zkoušky
 • matematické modelování proudění podzemní vody
 • hydrogeologické posudky pro vsakování dešťových vod
 • hydrogeologické posudky pro domovní ČOV
 • posouzení agresivity podzemních vod na ocelové a betonové konstrukce
 • návrh optimálního využívání vodních zdrojů
 • návrh ochranných pásem vodních zdrojů
 • hydrologická měření
 • rešerše hydrogeologických poměrů
 • znalecké posudky, konzultační činnost

Kontakt:

Ing. Radan Šmít
M: +420 602 744 287
E: smit@g-consult.czREFERENCE - Hydrogeologie

BŘEZOVÁ – NOVÉ ZDROJE PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Více

ZAJIŠŤUJEME POSÍLENÍ VODNÍCH ZDROJŮ PRO OBEC DOMAŠOV U ŠTERNBERKA

Více

REALIZACE JÍMACÍHO VRTU NA LOKALITĚ NOVÁ VES U RÝMAŘOVA

Více

BERNARTICE NAD ODROU – MONITORING A AAR

Více

KOMÁROV – SILNICE I/11 – SEVERNÍ OBCHVAT

Více

MOŠNOV – ZASAKOVÁNÍ PZ – STUDIE II

Více

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – OCHRANNÉ SANAČNÍ ČERPÁNÍ A PRŮZKUM

Více

MOŠNOV – ZCOM – ZASAKOVACÍ OBJEKTY

Více

FRENŠTÁT P.R. – STUDIE VYUŽITELNOSTI AUTOCHTONNÍHO KARPATU

Více

JABLUNKOV – STUDIE VYUŽITELNOSTI TERMÁLNÍCH VOD

Více